ข้อมูลด้านบัญชี

รายละเอียดการบริการ

งานด้านบริการตรวจสอบบัญชี

งานด้านบริการจัดทำบัญชี

รายละเอียดเกี่ยวกับงานบัญชี

สรุปนโยบายปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

งานด้านจดทะเบียนนิติบุคคล

คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาติทำงาน

 

บริการอื่น ๆ 

ปรึกษาข้อมูลรายละเอียดฟรีได้ที่ บริษัท สำนักงานกฎหมายและบัญชี ธาดาทนายความ จำกัด

โทร 02-437-5328, 02-861-4097 แฟกซ์ 02-861-4097